Els Noms de la Terra

DOQ Priorat

Presentació de la nova classificació
dels vins de la DOQ Priorat.

Mahala Wine Els Noms de la Terra

Vam desenvolupar el concepte i vam executar l’organització i producció de la presentació del projecte “Els Noms de la Terra”, la classificació dels vins de la DOQ Priorat, davant d’una àmplia representació de la més destacada premsa i actors del trade nacionals i internacionals.